Tin cần biết

CHƯƠNG TRÌNH HỘI TMH NHI 2021

Thời gian:   8:30-12:30 ngày 14 tháng 11 năm 20221Hình thức tham dự: TRỰC TUYẾN    8:30 – 8:40 Khai Mạc     SÁNG         8:40-12:30 BÁO CÁO KHOA HỌCChủ tọa PGS.TS.BS NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG – PGS.TS [...]

Cách chăm sóc trẻ viêm mũi họng

Bệnh tai mũi họng là nhóm bệnh thường gặp nhất ở trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 6 tuổi. Viêm mũi họng là một trong những bệnh phổ biến nhất trong nhóm bệnh trẻ [...]

Hội nghị – Hội thảo

Đào tạo huấn luyện

CHƯƠNG TRÌNH HỘI TMH NHI 2021

Hội nghị Hội thảo

Thời gian:   8:30-12:30 ngày 14 tháng 11 năm 20221 Hình thức tham dự: TRỰC TUYẾN    8:30 – 8:40 Khai Mạc     SÁNG         8:40-12:30 BÁO CÁO KHOA HỌCChủ tọa PGS.TS.BS NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG – […]

Bác sĩ Nhi cảnh báo: Nhiều mẹ tưởng tự hút rửa mũi cho con là an toàn, thật ra rất hại

Tin chuyên ngành

Mỗi lần thấy con chảy nước mũi, nhiều bà mẹ lại hút rửa mũi cho con. Các bác sĩ nhi khoa cảnh báo đây là thói quen không tốt có khi còn gây nguy hiểm […]

Cách chăm sóc trẻ viêm mũi họng

Tin chuyên ngành

Bệnh tai mũi họng là nhóm bệnh thường gặp nhất ở trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 6 tuổi. Viêm mũi họng là một trong những bệnh phổ biến nhất trong nhóm bệnh trẻ […]

Thông báo

CHƯƠNG TRÌNH HỘI TMH NHI 2021

Thời gian:   8:30-12:30 ngày 14 tháng 11 năm 20221 Hình thức tham dự: TRỰC TUYẾN    8:30 – 8:40 Khai Mạc     SÁNG         8:40-12:30 BÁO CÁO KHOA HỌCChủ tọa PGS.TS.BS NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG – […]

Cách chăm sóc trẻ viêm mũi họng

Bệnh tai mũi họng là nhóm bệnh thường gặp nhất ở trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 6 tuổi. Viêm mũi họng là một trong những bệnh phổ biến nhất trong nhóm bệnh trẻ […]