Hội nghị Hội thảo

CHƯƠNG TRÌNH HỘI TMH NHI 2021

Thời gian:   8:30-12:30 ngày 14 tháng 11 năm 20221 Hình thức tham dự: TRỰC TUYẾN    8:30 – 8:40 Khai Mạc     SÁNG         8:40-12:30 BÁO CÁO KHOA HỌCChủ tọa PGS.TS.BS NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG – […]