ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HỘI TAI MŨI HỌNG NHI TP.HCM

Cùng ngày 21 tháng 09 năm 2012 tại 3 địa điểm khác nhau đã diễn ra Đại hội của 3 hội chuyên khoa gồm Hội Tai Mũi Họng Nhi Tp.HCM, Hội Y học dự phòng và Hội Điều Dưỡng Tp.HCM.

1.
Tại hội trường Bệnh viện Nhi đồng I, Ban vận động thành lập hội Tai Mũi họng Nhi tổ chức đại hội toàn thể thành lập hội, tới dự và chỉ đạo đại hội có VS.TS. Dương Quang Trung – chủ tịch hội Y học, sau nghi thức khai mạc, BS. Huỳnh Liên Đoàn – thường trực hội y học công bố quyết định thành lập hội TMH Nhi, đại hội đã tiến hành thảo luận thông qua các văn bản đại hội như Điều lệ hội, phương hướng hoạt động hội nhiệm kỳ I và năm đầu tiên, tiến hành bầu Ban chấp hành gồm 09 vị, Ban thường vụ 03 vị, trong đó bầu PGS.TS. Nhan Trừng Sơn làm chủ tịch, BS. Đặng Hoàng Sơn Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký và BS. Cao Minh Thức làm trưởng Ban kiểm tra.


2.
Tại hội trường trung tâm Vệ sinh Lao động, Hội Y học Dự phòng đã tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ V, tham dự đại hội có VS.TS. Dương Quang Trung – chủ tịch Hội Y học, BS. Trương Xuân Liễu – phó Chủ tịch. Đại hội đã thảo luận thông qua các văn bản đại hội và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 15 ủy viên, Ban chấp hành họp phiên đầu tiên bầu ban thường vụ gồm 05 vị: TS.BS. Huỳnh Tấn Tiến được bầu làm chủ tịch, TS.BS. Trương Sơn làm Tổng thư ký và BS. Nguyễn Thị Hoàng Mai làm trưởng Ban kiểm tra.


3.
Tại hội trường Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, hội Điều dưỡng TP. HCM đã tiến hành đại hội đại biểu nhiệm kỳ VI. Đến dự đại hội có TS.BS. Phạm Duy Linh – phó chủ tịch hội Y học, BS. Huỳnh Anh Lan – Phó chủ tịch Tổng thư ký hội Y học. Sau khi thảo luận biểu quyết thông qua các văn bản đại hội, đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 29 vị, ban chấp hành sẽ họp phiên đầu tiên để bầu ban thường vụ và phân công ban chấp hành vào tuần tới.