Hội nghị khoa học kỹ thuật Hội Tai Mũi Họng Nhi TP.HCM

Hội nghi khoa học kỹ thuật của Hội Tai mũi họng Nhi TP HCM là hoạt động thường niên được tổ chức cho bác sĩ Tai mũi họng Nhi trên toàn khu vực miền Nam và Trung Bộ.
Hội nghị Khoa học Kỹ thuật 2016 Hội Tai mũi họng Nhi TP HCM được tổ chức tại Khách sạn Pullman, TP HCM vào ngày 28/8/2016 với hơn 20 bài tham luận nghiên cứu khoa học của các Bác sĩ Nhi đến từ những bệnh viện Nhi hàng đầu toàn quốc. Hội nghị có sự tham dự của hơn 500 bác sĩ đến từ các bệnh viện Nhi khu vực phía Nam và Trung bộ.